اگه یادتون باشه چند سال پیش تو آمریکا طوفان کاترینا اومد

قبل از اون هم حادثه ی 11 سپتامبر

صدا و سیمای ایران هم عجیب داشت رو این خبرها مانور می داد

و می توان با اطمینان گفت که اگه این وقایع تو یه کشور دیگه افتاده بود ایران تیلیت نمی کرد رو موضوع

می خواستم اینو بگم

آدم رو دشمناش زوم می کنه

مواظب باش یه وقت آتو ندی