همیشه تعداد نظراتی که تو وبلاگها می دم حداقل 20 برابر تعداد نظرات وبلاگ خودمه

نمی دونم چرا؟

شاید حالش نیست