اگه می خوای واقعا معنی آزادی رو حس کنی

یه شب برو کوچه پس کوچه های آمریکا

اونجا جلبک ها رو هم خفت می کنن.