تو رو خدا شمایی که اومدین شب زنده داری ، وسط خوندن دعا بلوتوث بد بد نفرستین.

با تشکر