تو این گیر و دار سرمای هوا و زمستون آدم یه آهنگ حسابی دانلود کنه خیلی بهش می چسبه!