مثلا یکی شوهرش پلیسه می خواد زنگ بزنه بهش ، کافیه 110 رو بگیره!

ن. : برا 118 و... هم مصداق داره