بزرگترا وقتی می خوان بچه رو از یه کاری منصرف کنن مثلا می خوان بچه شب نره بیرون می گن بیرون لولوخورخوره داره.

مثلث برمودا منطقه ایه که توش نفت و از این جور آت و آشغالاست.

آمریکا به عنوان پدر می خواست بچه ها (کشورای اون یه تیکه) نرن منابع نفت و گازو صاحاب شن بنابراین رفت قضیه ی مثلث برمودا رو پهن (pehen) کرد

این تمام داستان بود.