فکر نکنین که اگه احیانا یه تیگه از جورابتون غیب شده (جوراب پاره نمی شه که ، غیب می شه!) یا مثلا گوشه ای از شلوار ، کفش و ... تون زوار در رفته ، مردم کلید می کنن رو اون جا و فکرای بدی می کنن در نتیجه شما ضایع می شین!

مردم اینقدر مشکل دارن که به مشکل شما فکر نکنن