پسره خیلی لاغر شده بود

بهش گفتم کمرتو آب کردی!

پ. ن. : نیاز به تفکر دارد!