کارتون خیلی باحالیه

از اون کارتوناست که آدم بزرگا کمتر از بچه ها می فهمن