یارو می خواست به یکی زنگ بزنه ، پوشش لنز دوربینو باز کرد! خودش هم خندش گرفت ( جون من یکی به من بگه دوربین چه ربطی به تماس داره؟ )

پوششو بست. حالا رفت تو مدیریت فایل!

من نوشت : بعضی وقتا لازم نیست آدم خودشو با تکنولوژی وفق بده ، تکنولوژی باید خودشو با آدم وفق بده.