تنها افتخار یارو اینه که تاک یاهو رو گرفته

خوب یارو مثلا خیلی خفنی؟ الان احساس بزرگی می کنی؟

پ ن : فیری کن نشونت بدم