دور جدید سفر های استانی رئیس جمهور

 پ ن 1 : بیچاره اون لبنانی نمی دونست احمدی نژاد فامیلیه نه اسم! (لینک خبر)

پ ن 2 :اوباما باراک نژاد