اسم تیم آبی پوش پایتخت رو از تاج به استقلال تغییر دادن

اونوقت نایب رئیس فدراسیون فوتبال اسمش تاجه!